Complicaties

Diabetes kan op den duur leiden tot ernstige complicaties. Deze complicaties ontstaan doordat het ziekteproces van diabetes schade veroorzaakt aan de grote en kleine bloedvaten (macro- en microvasculaire aandoeningen). Voorbeelden van deze complicaties zijn:

  • Macrovasculaire aandoeningen, ofwel hart- en vaatziekten. Door de schade aan de grote bloedvaten geeft diabetes een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen zoals hartinfarct, herseninfarct, bloedvatvernauwing in de benen en zuurstofgebrek van organen en weefsels
  • Microvasculaire aandoeningen. Deze worden veroorzaakt door schade aan de kleine bloedvaten. Ze treden onder meer op in de nieren (nefropathie), ogen (retinopathie) en zenuwen (neuropathie). Neuropathie kan leiden tot amputaties van extremiteiten

De grote diversiteit van mogelijke complicaties maakt de behandeling van diabetes complex. Deze complexiteit wordt bij stijgende leeftijd vaak nog vergroot door andere daarnaast bestaande aandoeningen (co-morbiditeit). Strikte bewaking van alle bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten (o.a. roken, bloeddruk, vetstofwisselingsstoornissen en verminderde nierfunctie), doet de kans op het optreden van de complicaties verminderen.

De website van het Diabetes Fonds biedt meer informatie.