Doel van de zorgstandaard

Het belangrijkste doel van een zorgstandaard is het bevorderen van optimale zorg voor mensen met een chronische ziekte of een verhoogd risico daarop. Het beoogt de kwaliteit van de zorg voor deze groep mensen te optimaliseren opdat hun kwaliteit van leven verbetert en indien mogelijk ook hun levensverwachting.

Een zorgstandaard is zodoende instrument bij het realiseren van verscheidene subdoelen:

  • Formuleren van het doel van de te leveren zorg
  • Bevorderen van transparantie in het zorgproces
  • Bevorderen van zelfmanagement en ondersteuning van de patiënt als regisseur van de zorg rondom zijn eigen ziekte
  • Effectieve en eigentijdse organisatie van de zorgketen
  • Kwaliteitsbewaking en –bevordering, zowel door interactie tussen de patiënt en de zorgverlener als ook door systematische rapportage van bereikte resultaten en feedback
  • Genereren van geordende informatie voor analyse, beleid en toezicht
  • Indien een zorgstandaard bovenstaande doelstellingen realiseert, kan het tevens de inkoop van ketenzorg bij een multidisciplinair samengestelde groep zorgverleners door zorgverzekeraars faciliteren