Leeswijzer

Als gebruiker hebt u op een eenvoudige, snelle en overzichtelijke wijze de inhoud van de gehele NDF Zorgstandaard binnen handbereik. Op basis van de combinatie van het type diabetes en de verschillende doelgroepen kunt u het hele zorgcontinuüm digitaal doorlopen op de onderdelen inhoud van zorg, organisatie van zorg en kwaliteit van zorg.

Via een eenvoudig ‘doorkliksysteem’ kunt u – daar waar gewenst – stap voor stap steeds dieper in de tekst doordringen. U ziet alleen de door u gekozen informatie op het scherm verschijnen. Zonder daarbij het overzicht te verliezen, want er wordt altijd aangegeven waar u zich bevindt in de Zorgstandaard!

U kunt vanuit de teksten eventueel doorklikken naar relevante informatie, bijvoorbeeld richtlijnen die aan het betreffende stuk ten grondslag liggen, praktische (NAD-)tools die de toepassing van dit specifieke deel van de Zorgstandaard faciliteren of best practices die al werken conform hetgeen in de Zorgstandaard is gepresenteerd. Daarnaast is het een optie om onderdelen van de NDF Zorgstandaard te selecteren en te printen. De bij de tekst behorende voetnoten vindt u door onder aan de pagina te klikken op het betreffende kader, bijvoorbeeld ‘Voetnoot 1’.

Een zoekfunctie faciliteert bovendien de mogelijkheid om snel de gewenste informatie te vinden. De NDF Zorgstandaard wordt dus op vele manieren benaderbaar, afhankelijk van de door de gebruiker gewenste ‘ingang’.

Omdat de NDF Zorgstandaard nog niet op alle onderdelen volledig is, zullen sommige delen van de website nog niet toegankelijk/aanklikbaar zijn.