Nederlandse Diabetes Federatie

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is een in 1995 opgerichte, overkoepelende vereniging van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en patiënten. De gezamenlijke inspanning van de 10 leden betekent een bundeling van krachten die meer is dan de som der delen.

Sinds haar oprichting in 1995 heeft de Federatie talloze initiatieven ontplooid. Één van de voornaamste producten is de NDF Zorgstandaard als leidraad voor de inhoud en organisatie van de diabeteszorg in Nederland. De NDF blijft voortbouwen op eerder behaalde resultaten en breidt haar activiteiten uit. De verontrustende toename van het aantal mensen met diabetes vraagt om aandacht en beleid dat zich niet beperkt tot goede patientenzorg. Ook preventie moet krachtig worden bevorderd. Zowel voor goede zorg als voor preventie zijn kennis en inzicht onmisbaar. De NDF beweegt zich daarom op de drie beleidsgebieden preventie, zorg en kennis, met daarbij aandacht voor de onderlinge samenhang.

De NDF opereert inhoudelijk onafhankelijk en wil aanspreekpunt zijn voor overheden en zorgverzekeraars en tegelijk een breed platform voor allen, die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor mensen met diabetes.