Totstandkoming, doorontwikkeling en literatuur

Totstandkoming

De NDF Zorgstandaard diabetes is dé norm voor goede diabeteszorg en preventie in Nederland. In 2007 verscheen de NDF Zorgstandaard diabetes als een papieren versie. Sinds 2013 staat de NDF Zorgstandaard online. De Nederlandse Diabetes Federatie waarschuwt dat de eerdere papieren versie van de NDF Zorgstandaard gedateerd is en niet meer geschikt is voor gebruik.

Voortdurend in ontwikkeling

De NDF Zorgstandaard is een document dat voortdurend moet worden aangepast aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen en behoeft hiertoe voortdurend onderhoud. De versie die nu online staat, doet zoveel als mogelijk recht aan de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen het diabetesveld. Het kan echter zijn dat de voorliggende versie nog niet helemaal is aangepast aan recent beschikbaar gekomen kwaliteitsstandaarden.

Beperkte update 2018
In 2018 vond er een beperkte update plaats van de NDF Zorgstandaard. De laatste inzichten rond diabetische voet, diabetes en zwangerschap en bloedglucosemeting werden opgenomen. Deze actualisering werd mede mogelijk gemaakt door een financiering uit de Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten (SKPC) binnen het programma Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medische specialistische Zorg (KIDZ).

Update 2015
Belangrijkste reden voor de uitgebreide actualisatieronde van 2015 waren de NHG standaard ‘Diabetes mellitus type 2’, de NIV richtlijn ‘Diabetes Mellitus’, de NDF richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’, het door de NDF ontwikkelde document ‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’ en de ‘NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, 2015’.

Een opsomming van relevante standaarden, richtlijnen en adviezen ten aanzien van de NDF Zorgstandaard diabetes vindt u hier.