Hoog Risico

Het aantal mensen met diabetes blijft schrikbarend stijgen. Uitgaande van de meest recente schattingen wordt voorzien dat er in 2025 1,4 miljoen1 mensen met gediagnosticeerde diabetes zullen zijn als er niets wordt gedaan om deze stijgende tendens om te buigen. Dit kan alleen door preventie een veel duidelijker plek te geven in de zorg. In zijn algemeenheid geldt dat goede zorg voor chronisch zieken niet langer denkbaar is zonder preventie.

Addendum Geïndiceerde preventie van diabetes type 2

In 2013 is het addendum Geïndiceerde preventie van Diabetes type 2 verschenen, waarin geïndiceerde preventie van Diabetes Mellitus type 2 wordt beschreven. Geïndiceerde preventie richt zich op individuen die nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar wel risicofactoren. Het doel van geïndiceerde preventie is het ontstaan van de ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door interventie/behandeling. Voor het opsporen van personen met een verhoogd risico op diabetes heeft de Diabetes Risicotest de voorkeur. In 2011 is deze test herzien en omgezet in een eenvoudig te interpreteren Diabetes Risicotabel.

Zorgstandaarden beperken zich tot de individugerichte preventie en in dat kader op geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie. Een sluitende preventieketen, inclusief het opsporen van individuen met een hoog risico en deze toeleiden naar zorg (=selectieve preventie) is echter een belangrijke voorwaarde voor het effectief uit kunnen voeren van geïndiceerde preventie. Daarom wordt in het NDF addendum over geïndiceerde preventie van diabetes type 2 ook aandacht besteed aan selectieve preventie.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Idenburg PJ, Van Schaik M, De Weerdt I, Diagnose Diabetes 2025. Over de toekomst van de Nederlandse diabeteszorg, 2012