Aanpassing leefstijl

De aanpak om de leefstijl van cliënten met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ aan te passen, dient te voldoen aan de stand van de wetenschap (RIVM, 2008);(NDF, 2010b). Ook het College voor Zorgverzekeringen onderschrijft dat de aanpak om de leefstijl aan te passen uit een samenhangend pakket moet bestaan om Diabetes Mellitus type 2 te voorkomen bij mensen met gestoorde glucosewaarden (CVZ, 2009).

Een samenhangend pakket om de leefstijl aan te passen dient zich te richten op:

  • het verminderen van de energie-inname via een individueel samengesteld dieet om bij overgewicht gewichtsreductie te bereiken en blijvende verbetering van eetgedrag;
  • het verhogen van de lichamelijke activiteit bij het niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
  • begeleiding ter ondersteuning van de gedragsverandering en het behoud hiervan.

De inhoud, duur en intensiteit van de verschillende onderdelen kunnen verschillen. De precieze invulling is afhankelijk van onder andere eventuele comorbiditeit, mogelijke functionele beperkingen, motivatie en mogelijkheden van de cliënt en van het beschikbare lokale- en regionale zorg- en leefstijlaanbod. De behandeling wordt ingevuld uitgaande van het Stepped Care principe1. Dit betekent dat de behandeling altijd begint met de minst ingrijpende en minst kostbare behandeling (gegeven de ernst van de aandoening).

Doel

De preventieve behandeling is gericht op een daling of gelijk blijven van de nuchtere bloedglucosewaarden ten einde het ontstaan van Diabetes Mellitus type 2 te voorkomen of op zijn minst uit te stellen. Dit wordt bereikt door het nastreven van gewichtsbehoud en het bewerkstelligen van voldoende lichamelijke activiteit bij een gezond gewicht ( BMI≥ 18,5 en < 25). Indien sprake is van een BMI ≥ 25 is de behandeling gericht op het bereiken van gewichtsverlies en gewichtsbehoud op lange termijn (>1 jaar).

Succescriteria

De behandeling heeft succes als een daling of op zijn minst gelijk blijven van de nuchtere bloedglucosewaarden binnen een jaar wordt gerealiseerd en zo lang mogelijk gehandhaafd blijft. Hiervoor is het nodig dat cliënten met een gezond gewicht (BMI≥ 18,5 en < 25) hun gewicht behouden en voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Bij behandeling bij een BMI ≥ 25 is het, naast duurzame en positieve verbetering van de lichamelijke activiteit ook nodig een gewichtsafname van ≥5-≥10% na 1 jaar behandeling  na te streven en te handhaven in de  daarop volgende onderhoudsfase.(NDF, 2010b)(Gezondheidsraad, 2003) (PON, 2010).

Inhoud

De behandeling met aanpassingen in de leefstijl bestaat uit algemene principes die tevens voor andere chronische aandoeningen gelden. De basis van deze preventieve zorg wordt de komende tijd in generieke zorgmodules beschreven, waarvan de module voeding reeds in ontwikkeling is. Tot die tijd dienen de uitgangspunten voor voeding- en beweegadviezen in hoofdstuk 2-Generieke zorg-, te worden aangehouden bij het vaststellen van de leefstijlaanpassingen voor cliënten met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’. In hoofdstuk 4 wordt tevens beschreven welke criteria gelden voor specifieke voeding- en beweegaanpassingen.

Het is aan de betrokken professionals om samen met de cliënt de juiste intensiteit van de behandeling te bepalen en persoonlijke behandeldoelen op te stellen. Dit alles wordt vastgelegd in het individuele zorgplan.

Duur

Behandeling met aandacht voor voeding en beweging bestaat uit een intensieve behandelfase van één jaar en een onderhoudsfase afgestemd op het individu van nog een jaar. Daarna volgt een periode van minder intensieve begeleiding.

 

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

In de preventieve behandeling dient rekening te worden gehouden met het Stepped Care principe. Hierbij wordt de intensiteit van de behandeling afgestemd op de ernst van de aandoening. De behandeling begint altijd met de minst ingrijpende en minst kostbare behandeling (gegeven de ernst van de aandoening). Als de eerste behandeling onvoldoende effect heeft, wordt vervolgens gekozen voor een ingrijpender of intensievere behandelvorm (CVZ, 2007)).