Aanv. analyse persoonsgegevens

Een preventieve behandeling bij ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ is maatwerk. Daarom wordt bij het vaststellen van ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ door de professional eerst een aanvullende analyse van de persoonsgegevens uitgevoerd. Hiermee kan de behandeling op de specifieke situatie en kenmerken van de cliënt worden afgestemd.

Hiertoe brengt de professional het volgende in kaart:

  • Aanwezigheid van diabetesrisicofactoren en –klachten zoals genoemd in de geldende NHG Standaard Diabetes Mellitus type 2. (NHG, 2006)
  • Kennis van de cliënt ten aanzien van gestoorde bloedglucosewaarden, consequenties daarvan en de mogelijke behandeling;
  • Cliëntveiligheid door antwoord op de vraag in hoeverre verandering van leefstijl risico’s in relatie tot aandoeningen/ kenmerken van de cliënt oplevert;
  • Overige aandoeningen, risicofactoren en gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld aan de hand van een ICF-formulier:‘International Classification of Functioning, disability and health;
  • Leefstijl: beweeggedrag, voedingsgewoonten, eetgedrag, gewichtsverloop van de laatste jaren;
  • Medicatie, met alertheid voor medicatie welke metabool syndroom/ ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ bevorderen zoals SSRI’s (Selective serotonin re-uptake inhibitors of serotonin-specific reuptake inhibitor bij depressieve klachten) en antipsychotica;
  • De fase van (bereidheid tot) gedragsverandering waarin de cliënt zich bevindt (zie ook ‘aansluiten bij de fase van gedragsverandering onder 1.2.2);
  • Psychosociale omstandigheden en –omgevingsfactoren; waaronder het bespreken van de sociale en maatschappelijke gevolgen van de diagnose ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ voor de cliënt en zo nodig een vervolg hieraan geven.
  • Lichamelijke of geestelijke beperkingen die de therapietrouw en uitkomsten van de behandeling in belangrijke mate kunnen beïnvloeden en de persoon niet of slechts gedeeltelijk geschikt maken voor behandeling.
Voeg toe aan printlijst