Bewegen

De cliënt ontvangt een individueel beweegadvies gericht op het vermijden van inactiviteit en het aanleren van een actieve leefstijl. Het beweegadvies moet niet alleen gaan over bewegen, maar moet vooral specifiek informatie bevatten over hoe iemand voldoende beweging kan integreren in het dagelijks leven. Het advies over de wijze waarop de persoon gaat bewegen dient aan te sluiten op de mogelijkheden, motivatie en dagelijkse routine van de cliënt. Ook de persoonlijke wensen van de cliënt dienen te worden meegenomen in het advies. Bij het samenstellen van het beweegadvies moet rekening worden gehouden met fysieke condities en/of medisch inhoudelijke beperkingen.

Voor alle beweegadviezen van diverse professionals aan mensen met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ geldt dat zij wetenschappelijk onderbouwd zijn en niet met elkaar in strijd dienen te zijn. Het individuele beweegadvies voor cliënten met een gezond gewicht dient aan te sluiten bij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Daarin wordt geadviseerd op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week, minimaal 30 minuten matig intensief te bewegen. Ook dient het advies zich te richten op het zoveel mogelijk mijden van inactiviteit en het handhaven van het gezonde gewicht. Bij mensen met overgewicht of bij wie sprake is van gewichtstoename wordt geadviseerd dagelijks minimaal 60 minuten matig intensief te bewegen. Voor nadere invulling van het beweegadvies bij overgewicht en obesitas wordt verwezen naar de Zorgstandaard Obesitas. (PON, 2010)

Een mogelijkheid is dat de cliënt wordt verwezen naar een begeleid beweegprogramma. Een dergelijk programma dient gebaseerd te zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

In de onderhoudsfase ligt de nadruk op educatie, gedragsbehoud en terugvalpreventie. Behoud van gewichtsverlies is groter wanneer cliënten meer lichaamsbeweging hebben. Begeleiding naar regulier beweegaanbod om de mogelijkheden voor zelfmanagement te vergroten speelt een belangrijke rol in deze fase.

Leefstijlprogramma’s

Beschrijvingen en een beoordeling van de kwaliteit van leefstijlprogramma’s zijn te vinden in het interventieoverzicht Diabetes Mellitus op de website van het RIVM Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl onder Interventies > Interventiedatabase -> Naar interventieoverzichten).

Voeg toe aan printlijst