Follow up

Begeleiding na behandeling bestaat in ieder geval uit periodieke controle van de bloedglucosewaarden zoals beschreven in § 1.2.2.

Behandeling met aanpassingen in de voeding en beweging bestaat uit een intensieve behandelfase van één jaar en een onderhoudsfase van nog een jaar. Daarna dient een minder intensieve maar langdurige op het individu afgestemde begeleiding plaats te vinden, gericht op behoud van de leefstijlverandering en gewichtsbehoud (indien er sprake is geweest van overgewicht/ obesitas) voor onbepaalde tijd.

Voeg toe aan printlijst