Individuele voorlichting

De professional geeft aan de cliënt aanvullende uitleg over gestoorde nuchtere bloedglucosewaarden, het voorkómen van diabetes en een gezonde leefstijl. Ook wijst de zorgverlener de cliënt op de symptomen van Diabetes Mellitus type 2 zodat de cliënt hierop alert is. Stoppen met roken verdient hierbij tevens aandacht[1].

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Wanneer er tevens sprake is van een cardiovasculair risico volgens de Zorgstandaard cardiovasculair risicomanagement, dienen de adviezen over roken in deze zorgstandaard te worden gevolgd.