Controle bloedglucosewaarden

De professional dient samen met de cliënt afspraken te maken over de herhaalfrequentie van de controle van de bloedglucosewaarden. Volgens de geldende NHG Standaard DM2 (NHG, 2006) dient controle eenmaal per drie jaar plaats te vinden.

Voor vrouwen met doorgemaakte zwangerschapsdiabetes geldt hierop aanvullend het advies uit het Addendum Diabetes en zwangerschap (NDF, 2010a). Hierin wordt aanbevolen de bloedglucosewaarden (in elk geval in de eerste 5 jaren na het optreden van zwangerschapsdiabetes) jaarlijks te controleren. Gewichtstoename is een belangrijk signaal voor alertheid ten aanzien van de bloedglucosewaarden.

Voeg toe aan printlijst