Bij wie?

De volgende personen zijn geïndiceerd voor diagnostiek:

 • Personen met een verhoogd risico op Diabetes Mellitus type 2 volgens de Diabetes Risicotabel of Diabetes Risicotest. Aanleiding voor het in kaart brengen van het risico met behulp van de tabel is:
  • Op initiatief van de professional (medici én paramedici):
   • De professional signaleert door middel van casefinding1 één of meer risicofactoren, zoals genoemd in de richtlijnen voor opsporing van Diabetes Mellitus type 2 in de geldende NHG Standaard DM 2.
  • Op initiatief van de persoon zelf:
   • Personen die zich melden bij de professional met een hoog risico op Diabetes Mellitus type 2, waarbij het risico met een gevalideerde risicovragenlijst is vastgesteld. Dit geldt bij  een  score ≥ 9 op de Diabetes Risicotest, zie bijlage 1.
 • Personen van Turkse, Marokkaanse afkomst die zich melden bij de professional met een iets verhoogd risico op Diabetes Mellitus type 2, waarbij het risico met een gevalideerde risicovragenlijst is vastgesteld. Dit geldt bij een score ≥ 6 op de Diabetes Risicotest (NDF – Diabetes Risicotest, 2011). Personen van Hindostaanse of Creoolse afkomst van 35 jaar en ouder zijn onafhankelijk van score op de Diabetes Risicotest geïndiceerd voor diagnostiek (NDF – Diabetes Risicotest, 2011).
 • Personen die voor diagnostiek in aanmerking komen volgens de geldende richtlijnen voor (periodieke) screening op Diabetes Mellitus type 2 (o.a. NHG Standaard Diabetes Mellitus type 2). Hiermee wordt bedoeld de (periodieke) diagnostische screening van personen met diabetesgerelateerde klachten, van vrouwen met doorgemaakte zwangerschapsdiabetes en van Hindoestanen vanaf 35 jaar (NDF, 2007). Ook geldt dit voor Creolen vanaf 35 jaar2. Ook wordt alertheid t.a.v. de bloedglucosewaarden geadviseerd bij patiënten bij wie (atypische) antipsychotica worden voorgeschreven. Zij kunnen al binnen enkele maanden een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van het metabool syndroom en mogelijk op Diabetes Mellitus type 2 (Foley & Morley, 2011).

Daarnaast is het mogelijk dat personen met een hoog risico op Diabetes Mellitus type 2 actief zijn opgespoord met behulp van een gevalideerde risicovragenlijst voor het meten van het risico op Diabetes Mellitus type 2.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Het zoeken door de hulpverlener of arts naar risicofactoren of beginnende afwijkingen bij mensen die om andere redenen een hulpverlener of arts bezoeken, met als doel vroegtijdig te kunnen behandelen of erger te voorkomen (definitie volgens Thesaurus Zorg en Welzijn)

Voetnoot 2

Uit validatie van de Diabetes Risicotest (Sunsetdata, AMC) is gebleken dat vrijwel alle Hindostanen en Creolen van 35 jaar en ouder in de hoogste risicocategorie vallen