Aanvullende anamnese

Wanneer sprake is van risicofactoren zoals obesitas of cardiovasculaire aandoeningen, gelden naast de NDF Zorgstandaard mogelijk andere ziektespecifieke zorgstandaarden en richtlijnen voor de betreffende aandoening.

De groep cliënten met een verhoogd risico op diabetes en met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ kent een grote overlap met de doelgroep van de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) en de Zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement (Platform Vitale Vaten, 2009). In onderstaande tabel staat bij welke risicofactoren in de Diabetes Risicotabel/ – Diabetes Risicotest deze zorgstandaarden dienen te worden geraadpleegd. Ook  staat beschreven bij welke situatie welke aanvullende diagnostiek uitgevoerd dient te worden. De uitkomsten van de diagnostiek bepalen of ook interventie/behandeling op basis van deze zorgstandaarden nodig is. Uiteindelijk kan een aangepaste en zo nodig een intensievere behandeling gelden dan in de zorgfases in § 1.2.1 en in § 1.2.2 staan beschreven.

RisicoprofielDiabetesAanvullende diagnostiek:
Verhoogd risico
  • Cardiovasculair risicoprofiel: in kaart brengen bij aanwezigheid cardiovasculaire risicofactoren in de Diabetes Risicotest/ -tabel(roken, hypertensie)
  • Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR): bij een BMI ≥ 25 in de Diabetes Risicotest/ -tabel
‘Gestoorde nuchtere glucose’
  • Cardiovasculair risicoprofiel: altijd in kaart brengen
  • Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR): Bij een BMI ≥ 25 in de Diabetes Risicotest/ -tabel
  • Aanvullende analyse persoonsgegevens
Voeg toe aan printlijst