Kwaliteitsindicatoren

Geïndiceerde preventie is gericht op het volwassen individu met risicofactoren met de bedoeling het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door interventie.

Uitgangspunten
Bepaling van de doelgroep

 

Alle volwassen cliënten die zijn ingeschreven bij een groep professionals die gecoördineerde multidisciplinaire zorg1 levert, waarvan bekend is dat zij een verhoogd risico op DM2 hebben en waarvan een (huis)arts binnen de multidisciplinaire groep de medisch behandelaar is.
Alle volwassen cliënten die zijn ingeschreven bij een groep professionals die gecoördineerde multidisciplinaire zorg levert, waarvan bekend is dat zij gediagnosticeerd zijn met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ (2 x nuchter vastgesteld) en waarvan een (huis)arts binnen de multidisciplinaire groep de medisch behandelaar is.
 Voor alle indicatoren gaat het om bij de multidisciplinaire groep ingeschreven cliënten en deelpopulaties daarbinnen (verhoogd risico DM2 en ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’)

De indicatoren hebben betrekking op alle cliënten die 12 maanden of meer ingeschreven zijn bij de multidisciplinaire groep professionals.

Er wordt er een onderverdeling gemaakt voor de indicatoren ten behoeve van:

  • cliënten met een verhoogd risico op DM2
  • de doelgroep cliënten met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’

Binnen de indicatoren voor de doelgroep ‘cliënten met gestoorde nuchtere glucosewaarden’ is onderscheid gemaakt naar op dit moment in de praktijk haalbare indicatoren en voor de toekomst wenselijke indicatoren. In tabel 3 zijn de indicatoren opgenomen die wenselijk zijn. Bij deze indicatoren wordt rekening gehouden met de ontwikkeltrajecten die op dit moment plaatsvinden binnen PON (indicatoren voor de doelgroep met een BMI >25), en de ontwikkeling van de generieke zorgmodules voeding, bewegen en gedragsverandering met bijbehorende indicatoren.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

‘Multidisciplinaire zorgverlening voor Diabetes Mellitus type 2 voor personen ≥ 18 jaar (DM type 2) houdt een zorgverlening in waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines de zorgonderdelen in samenhang en in samenwerking met de betreffende patiënt aan de patiënt leveren’. (Begripsbepaling uit Regeling CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 21, CVR2). Aanvullend hierop stelt bijvoorbeeld een zorgverzekeraar dat het de zorg betreft die wordt gecoördineerd door een zorggroep en wordt geleverd door zorgverleners die gespecialiseerd zijn in Diabetes, COPD en/of vasculair risicomanagement. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fysiotherapeut of podotherapeut.