Verhoogd risico

Dit zijn cliënten met een score ≥ 9 op Diabetes Risicotabel of – Diabetes Risicotest en een normale nuchtere bloedglucose. Bij deze groep is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat naast het geven van algemene informatie over het risico op Diabetes Mellitus type 2 en het belang van een gezonde leefstijl, het inzetten van preventieve behandeling effectief is. Een belangrijke controlemaatregel is het driejaarlijks controleren van de nuchtere bloedglucosewaarde. Voor vrouwen met doorgemaakte zwangerschapsdiabetes geldt hierop aanvullend het advies uit het addendum Diabetes en zwangerschap, waarin wordt aanbevolen de bloedglucosewaarden (in elk geval in de eerste 5 jaren na het optreden van zwangerschapsdiabetes) jaarlijks te controleren en na deze periode bij gewichtstoename alert te blijven ten aanzien van de bloedglucosewaarden.

Tabel 1Soort IndicatorIndicatoren voor Verhoogd risico op DM2Toelichting
Zorg-inhoudelijke indicatorenProcesIndicator 1:

% cliënten met verhoogd risico op DM2 bij wie de nuchtere bloedglucose bepaald is in de afgelopen 36 maanden

 

Er is voor deze twee procesindicatoren gekozen omdat het bij de groep cliënten met een verhoogd risico op DM2, van belang is periodiek vast te stellen d.m.v. het bepalen en beoordelen van de nuchtere bloedglucose of er zich geen ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ c.q. diabetes heeft ontwikkeld.

Voor deze groep zijn geen uitkomst indicatoren opgesteld omdat bij een verhoogd risico geen preventieve behandeling wordt ingezet, dus is er geen effect van een behandeling te meten.

 ProcesIndicator 2:

% vrouwen met < 5 jaar geleden doorgemaakte zwangerschapsdiabetes bij wie de nuchtere bloedglucose bepaald is in de afgelopen 12 maanden

Zie voor de uitwerking van de indicatoren blz 5 + 6 Linken!!!
Voeg toe aan printlijst