Inleiding

Onderstaande beschrijving van de organisatie van zorg is toegespitst op de geïndiceerde preventie van Diabetes Mellitus type 2.

Selectieve preventie

Het wordt aanbevolen een voor, diabetes gevalideerde, risicovragenlijst actief te verspreiden onder een deel van de cliëntenpopulatie (zie hoofdstuk indicatie). Dit kan uitgevoerd worden door professionals binnen de huisartsenpraktijk, maar ook door professionals daarbuiten. Deze actieve opsporing is nodig om ook de mensen te bereiken die zich niet bewust zijn van hun gezondheidsrisico. In het hoofdstuk iIndicatie is geadviseerd te kiezen voor een populatiegerichte benadering, dat wil zeggen het uitnodigen van groepen met een mogelijk verhoogd risico op diabetes om een gevalideerde risicovragenlijst in te vullen.

Deze vorm van selectieve preventie valt in tegenstelling tot geïndiceerde preventie buiten het bereik van de NDF Zorgstandaard. Voor het uitvoeren van selectieve preventie en geïndiceerde preventie kunnen echter grotendeels dezelfde instellingen worden betrokken. Om de keten tussen actieve opsporing en geïndiceerde preventie sluitend te maken is samenwerking tussen deze verschillende gezondheidszorginstellingen voor de organisatie van actieve opsporing aan te bevelen.

Als voorbeeld wordt een aantal situaties beschreven:

  • Zorgverleners worden geadviseerd om voor opsporing door middel van een populatiegerichte benadering samenwerking te zoeken met de gemeente, GGD en zorgverzekeraars. De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) kan zorgverleners hierbij ondersteunen. Op basis van de WPG1 en WMO2 kunnen gemeenten initiatieven gericht op het opsporen van hoog risicogroepen (selectieve preventie: bijvoorbeeld wijkgerichte activiteiten; consultatiebureau ouderen) aanbieden. GGD’en kunnen op basis van wettelijke taken inzicht geven in het gezondheidsprofiel van inwoners van de regio. Over precieze inhoud, organisatie en financiering dienen afspraken te worden gemaakt tussen zorginstellingen / zorgverleners, gemeente, zorgverzekeraars en GGD.
  • Een huisartsenpraktijk leent zich goed voor het uitvoeren van een populatiegerichte benadering. De praktijk dient hiervoor wel aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen. (NHG, 2011b)
  • GGD, Thuiszorg of apotheek kunnen, wel steeds in samenwerking met bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, een populatiegerichte benadering uitvoeren.
Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Wet Publieke Gezondheid

Voetnoot 2

Wet Maatschappelijke Ondersteuning