Algemeen

De inhoud van de zorg voor kinderen met diabetes type 1 en hun ouders dient gebaseerd te zijn op de meest recente internationale richtlijnen voor Diabetes Mellitus type 1, de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) en de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) guidelines.

Het doel van de zorg is het bereiken van een zo goed mogelijke glucose regulatie, hetgeen weerspiegeld wordt in een zo laag mogelijk HbA1C. Hierbij dienen (ernstige) hypoglykemieën zoveel mogelijk voorkomen te worden. De kwaliteit van leven moet niet te veel lijden onder de strenge regulatie. Er wordt naar gestreefd acute ontregelingen als (ernstige) hypoglykemie en keto-acidose te vermijden. Teneinde chronische complicaties te voorkomen, zoals vaat-, orgaan- en neuronenschade, is een goede regulatie van de bloedglucosewaarden een voorwaarde. Een goede regulatie van de diabetes is verder onontbeerlijk om een gezond leven en een langere levensverwachting te bereiken.

Voeg toe aan printlijst