Algemeen

De zorg voor kinderen met diabetes type 1 vindt plaats in algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, al dan niet in samenwerkingsverbanden, en in gespecialiseerde behandelcentra. De medische eindverantwoordelijkheid berust bij de kinderarts. De organisatie rondom de zorg wordt vormgegeven door een kinderdiabetesteam. Dit kinderdiabetesteam is een multidisciplinair samengesteld team voor de levering van functioneel gestructureerde zorg in overeenstemming met de NDF Zorgstandaard en daaraan gekoppelde richtlijnen en lokale protocollen.

De start van de behandeling van een kind met diabetes vindt vanaf de diagnose veelal poliklinisch plaats, afhankelijk van de medische en psychosociale omstandigheden en onder voorwaarde dat de diabetesverpleegkundige, indien noodzakelijk, in staat is tot huisbezoek. Directe, blijvende 24-uurs toegankelijkheid van het kinderdiabetesteam zorgt voor een overlegmogelijkheid bij vragen en calamiteiten en voor een gedeelde verantwoordelijkheid.

Voeg toe aan printlijst