Multidisciplinaire aanpak

In het kinderdiabetesteam zijn de volgende, bij de begeleiding betrokken disciplines, vertegenwoordigd:

 • Kinderarts gespecialiseerd en geïnteresseerd in diabeteszorg1
  (bijvoorbeeld vast te stellen door aantoonbaar actief lidmaatschap van nationale en internationale beroepsorganisaties en/of aantoonbare continue scholing op diabetesgebied. Hiervoor bestaan binnen de beroepsorganisatie nog geen normen. Dit zal in de komende jaren ontwikkeld dienen te worden).
 • Kinderdiabetesverpleegkundige2
  Deze dient elke werkdag bereikbaar te zijn. De verpleegkundige werkt minstens 0.5 fte als kinderdiabetesverpleegkundige. De collegae diabetesverpleegkundigen dienen minimaal in het bezit te zijn van een basisopleiding diabeteseducatie en een relevante opleiding of werkervaring met betrekking tot de begeleiding en ontwikkeling van kinderen in verschillende levensfasen en hun ouders. Aantoonbare relevante scholing en bijscholing zijn vereist
 • Diëtist, gespecialiseerd in kinderen met diabetes
  Aantoonbare relevante scholing en bijscholing zijn vereist.
 • (Medisch) kinderpsycholoog of orthopedagoog met aantekening GZ
  Aantoonbare scholing en bijscholing zijn vereist
 • Polikliniek assistent

Het kinderdiabetesteam heeft indien nodig structurele werkafspraken/samenwerkingsverbanden/contracten met (in alfabetische volgorde):

 • Anesthesist3
 • Apotheker
 • Fysiotherapeut
 • Gezinstherapeut
 • Huisarts
 • Internist
 • Maatschappelijk werker
 • Neuroloog
 • Oogarts
 • Pedagogisch medewerker
 • Podotherapeut/pedicure met aantekening diabetische voet
 • Psychiater
 • Sportarts

Met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de standaard bloedglucosemeting zijn er, conform het “Consensusdocument  kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting”, ook afspraken met fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Gezien de vraag naar laagdrempeligheid, zorg dicht bij huis, aandacht voor betrokkenheid van school en BSO/ sportvereniging, persoonlijke en continue zorgverlening en kennis van de familiegeschiedenis en sociale context van het kind is de lokale kinderarts hiervoor bij uitstek geschikt. Indien in het belang van de zorg in nauw overleg met de huisarts.

Voetnoot 2

Onder een kinderdiabetesverpleegkundige wordt verstaan: een verpleegkundige met kinderaantekening (of relevante opleiding en/of werkervaring) en aantekening diabetes (SSSV-opleiding diabeteseducatie) of een HBO opgeleide diabetesverpleegkundige die de SSSV vervolgopleiding voor kinderdiabetesverpleegkundige heeft gevolgd. De kinderdiabetesverpleegkundige is iedere dag bereikbaar. De verpleegkundige dient minimaal in het bezit te zijn van relevante werkervaring betreffende educatie tegen de achtergrond van de ontwikkeling van kinderen in verschillende levensfasen en hun ouders. De (kinder)diabetesverpleegkundige voldoet aan de bij- en nascholingsnorm zoals deze opgesteld is door beroepsvereniging EADV. Iedere (kinder)dvk is EADV titel geregistreerd of ermee bezig dit te worden.

Voetnoot 3

Aandacht voor pre- en perioperatief beleid volgens ISPAD guidelines Management of children with diabetes requiring surgery or fasting.