Algemeen

Het absolute aantal mensen met diabetes type 1 zal in de komende jaren stijgen. De toename van patiëntenaantallen en de financiële consequenties van die groei vragen om een efficiënte organisatie van de zorg. Naarmate de aandoening complexer is en er sprake is van comorbiditeit zullen meer verschillende hulpverleners bij de zorg betrokken zijn. Een goede coördinatie is van essentieel belang om fragmentatie en overlap van de zorg te voorkomen.

Zorg voor mensen met een chronische aandoening kenmerkt zich door:

  • Het werken met (evidence based) richtlijnen en daarop gebaseerde protocollen voor zorg die waarborgen dat de beste zorg wordt geboden volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten
  • De belangrijke rol die de patiënt zelf vervult in zijn zorgproces
  • Goede coördinatie en informatie uitwisseling tussen verschillende zorgverleners

Bij de inrichting van deze organisatie worden de wensen van de patiënt meegenomen. De zorg voor volwassenen met diabetes type 1 is complex, bij voorkeur ambulant en hoort in de tweede lijn thuis. Het voordeel hiervan is dat de organisatie vanuit de tweede lijn continuïteit waarborgt door de robuustheid van een ziekenhuisorganisatie. De kwaliteit kan onder meer worden gewaarborgd door de inbreng van nieuwe wetenschappelijke inzichten en de grote betrokkenheid van de specialistische hulpverleners waardoor deze kennis gemakkelijk kan worden ontsloten.

Goede diabeteszorg voor volwassenen met diabetes type 1, in overeenstemming met de NDF Zorgstandaard, vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij de medische eindverantwoordelijkheid berust bij de behandelend internist. De organisatie van de zorg rondom volwassen patiënten met diabetes type 1 wordt vormgegeven en uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam, dat is ingebed in de tweede of indien noodzakelijk in de derde lijn. Multidisciplinaire behandelteams voor diabeteszorg bevinden zich voornamelijk in de algemene en academische ziekenhuizen. Ook los van de tweede of derde lijn kunnen centra deze zorg leveren mits de eventuele klinische zorg wordt uitbesteed aan het ziekenhuis dicht bij de woonplaats.

Voeg toe aan printlijst