Data voor kwaliteitsinformatie

De gegevens uit de e-Diabetes Kernset dienen in ieder geval in de eerste lijn in het zorgproces te worden geregistreerd en uitgewisseld tussen alle relevante1. In de eerste lijn wordt de registratie al door HIS-sen en KIS-sen gefaciliteerd. Een belangrijke eerste stap op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van betrouwbare patiënteninformatie tussen alle relevante zorgverleners, inclusief de patiënt zelf. In ziekenhuizen is het echter vaak nog niet mogelijk de e-Diabetes Kernset te registreren. Alle inspanningen van zorginstellingen, verzekeraars, belangenverenigingen en individuele zorgverleners dienen er op gericht te zijn registratie van de e-Diabetes Kernset en daadwerkelijke uitwisseling van de informatie uit deze set, zo snel als mogelijk te realiseren.

De gegevens uit de e-Diabetes Kernset dienen in ieder geval in het zorgproces te worden geregistreerd en uitgewisseld tussen alle relevante zorgverleners. Aangevuld met de volgende specifiek voor deze doelgroep te registreren gegevens:

Preconceptionele zorg:

 • Berekening koolhydraat-insulineratio en correctiefactor
 • HbA1c*
 • Schildklier (TSH* en aanvullend FT4, schildklier antilichamen)
 • Foliumzuurgebruik
 • Beroep

Zorg tijdens de zwangerschap:

 • Prenatale diagnostiek (o.a. GUO bij 20 weken)
 • Echoscopie voor foetale groei
 • Berekening koolhydraat-insulineratio en correctiefactor
 • HbA1c*
 • Gegevens omtrent monitoring bloedglucosewaarden
 • Gegevens rond de voorlichting over bevalling en kraambed
 • Gegevens rond de voorlichting over borstvoeding
 • Gegevens over de bewaking werk-zwangerschap-gezondheidsrisico’s
 • Afspraken over en gegevens omtrent monitoring retinopathie bij 30 weken
 • Gegevens betreffende de communicatie huisarts/verloskundige/andere zorgverleners is protocollair vastgelegd

Zorg na de zwangerschap:

 • Meting neonatale glucose maximaal één uur na geboorte
 • Gegevens omtrent ondersteuning borstvoeding
 • Berekening koolhydraat-insulineratio en correctiefactor
 • Verslaglegging zwangerschap en bevalling
 • Retinopathie monitoring tussen drie en zes maanden
 • Schildklierfunctie na drie maanden
 • Gegevens betreffende de communicatie huisarts/verloskundige/andere zorgverleners is protocollair vastgelegd
 • Schriftelijke melding aan huisarts m.b.t. noodzaak van schildklier- en retinopathiescreening

*Zoals beschreven in de e-Diabetes Kernset.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Zie voor een voorbeeld de Handreiking toegang e-diabetes kernset (NAD, 2011) voor diabetes type 2, te downloaden via: http://projecten.actieprogrammadiabetes.nl/images/stories/Toegang_e-Diabetes_kernset_def_v1-1.pdf. Voor diabetes type 1 moet dit nog nader gespecificeerd worden.