Peri-operatief en intramuraal

Peri-operatieve en intramurale ziekenhuiszorg

Diabetespatiënten hebben een verhoogde kans op postoperatieve complicaties zoals mortaliteit en postoperatieve infecties na diverse chirurgische ingrepen1. De preoperatieve diabetesregulatie dient daarom indien mogelijk conform de meest actuele NIV richtlijn verbeterd te worden2.

De peri-operatieve glucoseregulatie bij diabetespatiënten op een gewone verpleegafdeling; het te hanteren metformine,- en insulinebeleid en bijzonderheden rond zelfregulatie en dagbehandeling staan beschreven in de module van de NIV richtlijn over dit thema.

Voeg toe aan printlijst
Voernoot 1

Clement et al., 2004; Smiley & Umpierrez, 2006; Frisch et al., 2010.

Voetnoot 2

NIV Module : Peri-opetratief en hospital care; NIV richtlijn Diabetes Mellitus, 2013.