Diabeteszorgprotocol en consult

Ieder multidisciplinair behandelteam beschikt over een duidelijk schriftelijk vastgelegd protocol met betrekking tot de behandeling van patiënten met diabetes type 2, gebaseerd op de meest recente richtlijnen over specifieke gebeurtenissen en omstandigheden die in het leven van die patiënten kunnen voorkomen.

Er wordt adequate tijd uitgetrokken voor het consult. De spreekuurtijd van de arts en andere disciplines uit het multidisciplinair behandelteam zijn op elkaar afgestemd. Indien de patiënt niet verschijnt voor periodieke controle dient hij hieraan herinnerd te worden. Vanuit het team wordt getracht (telefonisch) contact op te nemen met de patiënt om te achterhalen wat de reden is van het verzuim.

Voeg toe aan printlijst