Facilitaire voorziening

In de ondersteuning van de verzameling van gegevens kan een facilitaire voorziening (bijvoorbeeld in de vorm van een diabetesdienst) een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van de diabeteszorg. Deze zou in (een aantal van) de volgende elementen kunnen voorzien:

  • De centrale organisatie van oproepbewaking voor de driemaandelijkse en de jaarcontrole, eventueel inclusief voorafgaand laboratoriumonderzoek
  • Jaarlijkse oproep voor fundusfoto
  • Begeleiden, adviseren en ondersteunen bij het organiseren van de diabeteszorg
  • Begeleiden, adviseren en ondersteunen bij het organiseren van de diabeteseducatie
  • Het begeleiden, adviseren en ondersteunen bij het organiseren van insulinetherapie
  • Het geven van nascholing aan leden van een multidisciplinair behandelteam/de diabeteszorggroep
  • Het bieden van jaarlijks spiegelinformatie over de glykemische instelling, het lipiden-spectrum, nierfunctie, nierschade en funduscontrole ten aanzien van de opgeroepen patiënten in relatie tot de totale patiëntengroep
  • Het ‘hosten’ van een databank voor een diabeteszorggroep, van waaruit de terugkoppeling naar de individuele zorgverleners en eventueel zorgverzekeraars kan worden gerealiseerd.

Door deze facilitaire voorziening wordt de coördinatie in de keten ondersteund, wordt voor de patiënt dichtbij huis de noodzakelijke zorg op tijd geleverd, blijft de diabeteszorggroep optimaal geïnformeerd en is helder dat de medische eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door de behandelend (huis)arts binnen de diabeteszorggroep.

Voeg toe aan printlijst