Algemeen

Zwangerschap is binnen de diabeteszorg een speciale omstandigheid met strikte eisen ten aanzien van de behandeling. Hierbij is het streven om tot een optimaal resultaat te komen, op een voor de vrouw en haar directe omgeving zo draaglijk mogelijke manier. De behandeling vereist een intensieve samenwerking tussen zorgverleners uit verschillende specialismen in de zorgketen en tussen zorgverleners en de patiënt zelf, te beginnen voor de zwangerschap en doorlopend tot na de bevalling.

Vrouwen met diabetes (type 1 of type 2) die al bij de conceptie bestond, worden in deze Zorgstandaard ondergebracht in één groep, namelijk preconceptionele Diabetes Mellitus (PDM). PDM gaat gepaard met een verhoogde kans op maternale, foetale en neonatale mortaliteit en morbidi­teit. Voor het kind is er onder meer een verhoogd risico op een preterme geboorte, congenitale afwijkingen, macrosomie, schouderdystocie en neonatale hypoglykemie. Voor de moeder is er een verhoogde kans op pre-eclampsie en een sectio cæsarea. Een zo goed mogelijke diabetesregulatie in het algemeen en bloedglucoseregulatie in het bijzonder, zowel preconceptioneel als gedurende de zwangerschap, is van groot belang voor vermindering van bovengenoemde complicaties.

In Nederland worden jaarlijks circa 400 zwangere vrouwen met diabetes mellitus (DM) type 1 behandeld (incidentie 0,2%). Het aantal zwangere vrouwen met DM type 2 is vergelijkbaar of zelfs hoger dan dat met DM type 1.

 

Voeg toe aan printlijst