Risicofactoren

De algemene risicofactoren voor GDM zijn:

  • Een eerdere GDM in de voorgeschiedenis
  • Een BMI > 30 (kg/m2) bij de eerste prenatale controle
  • Een eerder kind met een geboortegewicht > P95 of > 4500 gram
  • Een eerstegraads familielid met diabetes type 2
  • Bepaalde etnische groepen waarin diabetes veel voorkomt (Zuid-Aziaten, o.a. Hindostanen, Afro-Caribiërs, vrouwen uit het Midden-Oosten, Marokko en Egypte)
  • Onverklaarde intra-uteriene vruchtdood in de voorgeschiedenis
  • Polycysteus ovariumsyndroom
Voeg toe aan printlijst