Screening en diagnostiek

Het onderscheid tussen screening en diagnostiek is in dit kader belangrijk. Bij screening worden alle of bepaalde groepen vrouwen getest zonder dat zij klachten of symptomen hebben die wijzen op GDM. Diagnostiek is onderzoek naar GDM op basis van symptomen (bijvoorbeeld snelle groei van de foetus of polyhydramnion) of klachten bij de moeder (bijvoorbeeld polydipsie).

Voor screening en diagnostiek wordt verwezen naar de meest recente landelijke richtlijn (NVOG, 2010) wat betreft:

  • Welke patiënten gescreend worden
  • Welke meetmomenten gehanteerd worden
  • Welke methodes gebruikt worden
  • Bij welke fenomenen (foetale groeiversnelling en/of polyhydramnion) diagnostiek wordt verricht
  • Welke methode gebruikt wordt voor diagnosestelling

De obstetrische taakverdeling tussen eerstelijns verloskundige, tweedelijns verloskundige en gynaecoloog bij patiënten met GDM hangt af van de obstetrische en endocriene situatie, zoals beschreven wordt in de paragraaf organisatie.

Voeg toe aan printlijst