Behandelteam

De begeleiding van vrouwen met zwangerschapsdiabetes (GDM) vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij de noodzaak tot duidelijke onderlinge afspraken en afstemming van de werkzaamheden groot is. De diversiteit in zorg vereist een gecoördineerde communicatiestructuur en landelijk vastgestelde afspraken ten aanzien van beleid en doorverwijzing. Op regionaal en lokaal niveau dient door de verschillende partijen hier door middel van protocollen handen en voeten aan gegeven te worden.

Het multidisciplinair behandelteam bij diabetes en zwangerschap bestaat in elk geval uit de volgende disciplines (in alfabetische volgorde):

 • Diabetesverpleegkundige
 • Diëtist
 • Gynaecoloog
 • Huisarts/Praktijkondersteuner (POH)
 • Internist
 • Kinderarts
 • Eerstelijns en tweedelijns (klinisch) verloskundigen. De eerstelijns verloskundige is betrokken bij dieetbehandelde GDM en bij het kraambed

Op lokaal niveau wordt naar een zo effectief mogelijk logistiek systeem voor het functioneren van het multidisciplinair behandelteam gestreefd met adequate (informatietechnologische) communicatiekanalen.

In de regel is de verloskundige uit de eerste lijn niet betrokken bij hulpverlening in de tweede lijn. Indien dit wel het geval is, bestaan er duidelijke werkafspraken. Het hier beschreven multidisciplinaire behandelteam heeft echter ook beleidsmakende taken. Hierbij is de inbreng van de eerstelijns verloskundige uiteraard wel van belang.

Afhankelijk van lokale afspraken kunnen de volgende disciplines het multidisciplinair behandelteam bij zwangerschapsdiabetes aanvullen, dan wel hebben zij met dit behandelteam structurele werkafspraken:

 • Anesthesist
 • Apotheker
 • Echoscopist
 • (Bekken)Fysiotherapeut
 • Huisarts (indien al niet bij de zorg betrokken)
 • Klinisch chemicus
 • Lactatiekundige
 • Maatschappelijk werk/medisch psycholoog
 • Nefroloog
 • Oogarts

De medische verantwoordelijkheid voor de zwangerschap en de bevalling ligt in het multidisciplinair behandelteam bij de gynaecoloog, waarbij de internist een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het endocrinologische deel van de behandeling. Alle betrokken professionals hebben hun individuele verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de wet BIG.

Voeg toe aan printlijst