Procesgang zwangerschap en bevalling

Na de diagnose GDM wordt standaard verwezen naar het multidisciplinair behandelteam voor endocriene educatie, obstetrische evaluatie en behandeling. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Aanleren van zelfcontrole van de bloedglucosewaarden en interpretatie van de gemeten waarden
  • Aanwezigheid van een communicatiestructuur voor het monitoren van de bloedglucose dagcurves die de patiënte maakt
  • Consultatie door een diëtist binnen 1 week na de diagnosestelling
  • Aanwezigheid van een overlegstructuur tussen gynaecoloog en verloskundigen in de eerste en tweede lijn
  • Aanwezigheid van een structurele verslaglegging en schriftelijke communicatie
  • GDM: bij goede regulering van de bloedglucosewaarden en geen insulinegebruik kan de obstetrische zorg door de eerstelijns verloskundige gecontinueerd worden, indien daar op lokaal niveau voor is gekozen en voorwaarden voor zijn gecreëerd
  • Bevalling dient bij PDM en bij GDM met insulinebehandeling altijd in een (poli-) klinische setting in de tweede lijn te geschieden
  • Bij macrosomie (foetale groeiversnelling) en/of bij insulinebehandeling dient de bevalling in de tweede lijn te geschieden, omdat in die setting bloedglucosecontroles bij de neonaat optimaal uitgevoerd kunnen worden en vanwege mogelijke complicaties bij de bevalling
Voeg toe aan printlijst