Voeding

Zolang de zorgmodules gericht op voeding en bewegen ontbreken dienen de volgende uitgangspunten te worden aangehouden bij leefstijlaanpassingen voor cliënten met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’:

De cliënt ontvangt advies ten aanzien van een individueel samengesteld dieet gericht op vermindering van de energie-inname dat tevens leidt tot verbetering van het eetgedrag. Het dieet moet op het individu zijn afgestemd qua eet-en leefgewoonten, psychologisch en financiële draagkracht en persoonlijke effectiviteit. Het dieetadvies wordt samengesteld volgens het hoofdstuk ‘Preventie van diabetes type 2’ van de NDF Voedingsrichtlijn 2010. Voor nadere invulling van het dieet bij overgewicht en obesitas wordt tevens verwezen naar de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010).

Het is van groot belang dat alle, al dan niet gevraagde, voedingsadviezen van diverse zorgverleners aan mensen met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ wetenschappelijk onderbouwd zijn en niet met elkaar in strijd zijn, maar elkaar juist ondersteunen en versterken. Zorgverleners dienen te werken volgens de meest recente NDF Voedingsrichtlijn. De nadruk van de behandeling in de onderhoudsfase ligt op educatie, gedragsbehoud en terugvalpreventie. De zorgverlener in de zorgketen met de meeste kennis over voeding dient te worden geraadpleegd bij afwijkende situaties.

Leefstijlprogramma’s

Beschrijvingen en een beoordeling van de kwaliteit van leefstijlprogramma’s zijn te vinden in het interventieoverzicht Diabetes Mellitus op de website van het RIVM Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl onder Interventies > Interventiedatabase -> Naar interventieoverzichten).

Voeg toe aan printlijst