Dataregistratie

In het kader van geïndiceerde preventie gerelateerde diagnostiek dienen deze gegevens te worden vastgelegd.

Link maken naar het totaal aan gegevens dat geregistreerd moet worden, te vinden onder kwaliteit.

Voeg toe aan printlijst