Bepalen risico met DRT

Alleen bij een vastgesteld hoog risico op diabetes type 2 worden de bloedglucosewaarden gemeten. Daarom dient eerst het risico in kaart gebracht te worden via de Diabetes Risicotabel  (DRT) òf via de cliënt die de uitslag van de zelf uitgevoerde Diabetes Risicotest bekend maakt òf via  een andere gevalideerde vragenlijst zoals Preventie Consult.

Komt de cliënt in aanmerking voor periodieke screening of meldt deze zich met diabetesgerelateerde klachten, dan dient meteen te worden overgegaan tot het meten van bloedglucosewaarden.

Voeg toe aan printlijst