Kwaliteitsbeleid

Het addendum Geïndiceerde Preventie van de NDF Zorgstandaard heeft als voornaamste doel het bevorderen van goede zorg voor mensen met verhoogd risico op diabetes en mensen met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’. Kwaliteit is daarbij een essentieel thema. Het kwaliteitsbeleid richt zich op de uitkomsten van de zorg (het zorgresultaat). Het gebruik maken van uitkomsten van zorg in feedback aan de zorgverleners blijkt een stimulans tot verbetering en essentieel in het doorlopen van een continue kwaliteitsverbeteringscyclus.

Om hiertoe te komen, moeten uitkomsten geformuleerd zijn op basis van de geldende richtlijnen en geregistreerd worden aan de hand van meetbare criteria; de kwaliteitsindicatoren1. Het bewaken en bevorderen van kwaliteit vereist een methodische benadering die structureel is ingebed in de organisatie van het zorgproces. Daarvoor dient een kwaliteitsbeleid met een kwaliteitscyclus aanwezig te zijn. Het doel van een kwaliteitscyclus is gestructureerde kwaliteitsbevordering. Een kwaliteitscyclus bestaat uit plannen, afspreken van de kwaliteitsindicatoren, uitvoeren van de zorg, vastleggen van de parameters, evalueren, benchmarking en verbeteren.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

De (door)ontwikkeling van deze kwaliteitsindicatoren vergt een proces van o.a. toetsen op betrouwbaarheid en validiteit