Facilitaire diensten

Voor de groep die in aanmerking komt voor geïndiceerde preventie (zowel voor de mensen met een verhoogd risico als voor de mensen met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’) zal binnen het zorgprogramma afspraken vastgelegd moeten worden over de wijze waarop de periodieke controle van de bloedglucosewaarde (ofwel driejaarlijks of jaarlijks) georganiseerd wordt. Een facilitaire voorziening (bijvoorbeeld in de vorm van een Diabetesdienst) kan een rol spelen bij de uitvoering en ondersteuning van de diabeteszorg (diagnostiek, oproepsysteem voor periodieke controle, dataverzameling en feedback).

Voeg toe aan printlijst