Toegankelijkheid

Goede (preventieve) diabeteszorg zou voor elk mens met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ in ons land toegankelijk moeten zijn. Het gaat daarbij voornamelijk om de aanwezigheid, de laagdrempeligheid en vindbaarheid en de betaalbaarheid van zorg.

De praktische vindbaarheid van de zorg voor mensen met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’, hangt samen met de laagdrempeligheid van zorg. De ontwikkeling van een lokale sociale kaart die breed verspreid wordt met daarop vermeld de aanwezige voorzieningen gericht op de preventie en behandeling van ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ kan hierbij waardevol zijn. Hiervoor kan bijvoorbeeld aansluiting gezocht worden bij het gemeentelijk gezondheidsbeleid en andere lokale initiatieven.

Een overzicht van lokaal leefstijlaanbod dient beschikbaar te zijn met daarop de aanwezige voorzieningen/activiteiten gericht op diabetespreventie en dient makkelijk toegankelijk te zijn voor professionals en cliënten.

Voeg toe aan printlijst