Inleiding

Hoe kunnen verschillende professionals geïndiceerde preventie multidisciplinair organiseren voor mensen met een verhoogd risico op Diabetes Mellitus type 2 en voor mensen met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’? De multidisciplinaire samenwerking wordt doorgaans aangeduid als ketenzorg en wordt gedefinieerd als een vorm van zorg die toegesneden is op de behoefte van de cliënt en verleend wordt op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen alle professionals (in dit geval) gedurende het traject van preventie. Het uitgangspunt binnen de ketenzorg is dat een cliënt de juiste (preventieve) zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment ontvangt.

De kenmerken van de organisatie van (preventieve) zorg worden beschreven die in principe voor alle chronische aandoeningen gelden. Het gaat om (preventieve) zorg verleend in een multidisciplinaire benadering vastgelegd in een zorgprogramma. Bij de beschrijving van de zorg wordt uitgegaan van zorg die door een centrale zorgverlener samen met een multidisciplinair team wordt verleend, waarbij het individueel zorgplan van de cliënt een centrale rol vervult.

Voeg toe aan printlijst