Cliënt als medebehandelaar

De cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid bij zijn preventieve behandeling. Denk bijvoorbeeld aan het komen tot een gezonde leefstijl waarbij op het gebied van voeding en beweging mogelijk gedragsveranderingen noodzakelijk zijn. De cliënt moet de beschikking hebben over voldoende instrumenten en programma’s om zelfstandig of met ondersteuning van de professional de leefstijl te kunnen verbeteren. Effectieve preventieve zorg van diabetes bestaat uit een goede samenwerking tussen cliënt en professionals, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft.

Een actieve deelname aan de behandeling en motivatie van de cliënt zijn essentieel voor het slagen van de behandeling. Dit betekent dat de cliënt, naar vermogen, verantwoordelijk is om zich in te spannen voor het slagen van de behandeling. De cliënt is daarom medebehandelaar bij de preventie van diabetes. Daarnaast heeft de cliënt bevoegdheden, zoals eigen inbreng en beslissingsruimte. Voor een juiste invulling van de rol als ‘medebehandelaar’ is het belangrijk dat de cliënt ook handvatten aangereikt krijgt en begeleid wordt in kennis over ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ en de behandeling. Dit addendum beveelt aan dat de cliënt de beschikking heeft over zijn eigen (digitale) individuele zorgplannen en inzage heeft in zijn  patiëntendossier.

De centrale zorgverlener ondersteunt de cliënt in zijn zelfmanagement. Zelfmanagementeducatie richt zich op dat wat in de individuele situatie mogelijk en wenselijk is, vanuit het perspectief van de cliënt. Hierbij richt de educatie zich uiteraard op mensen van wie verwacht mag worden dat zelfmanagement mogelijk is en bij wie er geen sprake is van beperkingen die de persoon (grotendeels) afhankelijk maakt van mantelzorg of hulpverleners.

Keuzevrijheid

De preventieve diabeteszorg is dusdanig georganiseerd dat de cliënt wordt betrokken bij de keuze van de centrale zorgverlener en de cliënt zelf keuzemogelijkheden heeft en houdt. Dit gebeurt ongeacht welke lokale afspraken er in een bepaald geografisch gebied gemaakt worden, bijvoorbeeld binnen de context van een zorggroep of zorginstelling.

Om de centrale zorgverlener te kunnen kiezen is transparantie en inzicht in het aanbod en inzicht in de kwaliteit van het aanbod vereist.

Voeg toe aan printlijst