Behandelroute

Uitgangspunt bij de behandeling van patiënten met zwangerschapsdiabetes (GDM) is dat bij elke vrouw met GDM, ook als zij (nog) geïndividualiseerde voedingszorg ontvangt, er een indicatie is voor participatie van de specialistische diabetes- en obstetrische zorg. De mate van participatie zal afhangen van de benodigde behandeling en de te verwachten risico’s, bijvoorbeeld op basis van de groei van het kind.

Afbeelding Diagnose GDM

Figuur 1: stroomdiagram na de diagnose GDM in de eerste lijn. Bij andere obstetrische pathologie naast GDM komt de patiënte ook in de tweede lijn voor obstetrische en diabetologische zorg.

Vrouwen bij wie de diagnose GDM in de eerste lijn wordt gesteld, worden in elk geval voor een eenmalige consultatie verwezen naar het multidisciplinaire behandelteam in de tweede lijn voor endocriene en obstetrische evaluatie. Wanneer dieetbehandeling alleen voldoende blijkt te zijn en er geen andere indicaties zijn voor diabetes gerelateerde risico’s, kan de obstetrische zorg in de eerste lijn worden uitgevoerd. De diabetologische behandeling wordt standaard door het multidisciplinair behandelteam in de tweede lijn verzorgd, ook bij uitblijven van insulinebehandeling. Wanneer tijdens het verdere verloop van de zwangerschap insulinebehandeling gestart dient te worden, vindt vanaf dat moment ook de obstetrische behandeling in de tweede lijn plaats.

Bij obstetrische complicaties wordt in ieder geval naar de gynaecoloog verwezen. Ter optimale detectie van foetale groeiversnelling wordt geadviseerd om elke maand (bijvoorbeeld bij 28, 32 en 36 weken) een echografische meting van de foetale grootte te verrichten. Bij foetale groeiversnelling en/of insulinebehandeling dient de bevalling in het ziekenhuis te geschieden, gezien de noodzaak tot voldoende betrouwbare meting van de bloedglucosewaarden bij de neonaat en de risico’s voor een gecompliceerde bevalling (schouderdystocie). De algemene uitgangspunten van richtlijnen en zorgstandaard dienen op lokaal niveau door bestaande verloskundige samenwerkingsverbanden te worden omgezet naar protocollen.

Voeg toe aan printlijst