Procesgang na de bevalling

Voor de directe periode na de bevalling dienen er vaste intramurale afspraken te zijn over kraambedzorg en de begeleiding en de regulatie van de bloedglucosewaarden. Het kraambed vindt in het algemeen thuis plaats en wordt begeleid door de verloskundige, indien nodig in combinatie met de huisarts, en het behandelteam in het ziekenhuis.

De zorgverleners in de eerste lijn spelen een cruciale rol bij de begeleiding van de vrouw met GDM op de lange termijn, met name wat betreft de kans op diabetes type 2 en/of het metabool syndroom. Identificatie van een vrouw met een doorgemaakt GDM als een ‘vasculair/diabetologisch hoog risicopatiënt’ binnen een volgsysteem is daarom wenselijk. Leefstijladviezen zijn standaard onderdeel van de follow-up na een doorgemaakte GDM.

Voeg toe aan printlijst