Organisatorische randvoorwaarden

In zijn algemeenheid moet bij zwangerschapsdiabetes (GDM) tenminste aan de volgende organisatorische randvoorwaarden kunnen worden voldaan:

 • De verantwoordelijkheden van de individuele leden van het multidisciplinair behandelteam zijn juridisch beschreven binnen de geldende wet- en regelgeving
 • Het behandelteam werkt conform een gezamenlijk opgesteld en geaccordeerd werkprotocol, gebaseerd op bestaande (inter)nationale richtlijnen en met duidelijke afspraken over de inhoud, afstemming en organisatie van de zorg
 • De leden van het behandelteam zijn gekwalificeerd, door middel van relevante en actuele scholing en ervaring, in diabetes en zwangerschap
 • De zorg wordt uitgevoerd in teamverband waarbij de relevante specialisten structureel met elkaar samenwerken en elkaar consulteren wanneer de zorg het eigen vakgebied overstijgt
 • Er is een adequate gegevensuitwisseling en een gestandaardiseerde, transparante dossiervorming
 • Kwaliteitsparameters worden vastgelegd
 • De zorg bij een zwangerschap bij diabetes type 1 en type 2 alsmede bij GDM is gespecificeerd in een voor iedere discipline toegankelijke set protocollen in combinatie met praktische afspraken
 • De bereikbaarheid van het behandelteam is gegarandeerd gedurende 24 uur per dag en is ingebed in de bestaande 24-uursbereikbaarheid van de ziekenhuisorganisatie
 • Er zijn regionale en lijn overstijgende samenwerkingsafspraken tussen de bij zwangerschap en diabeteszorg betrokken professionals
 • Er zijn vaste afspraken over doorverwijsprocedures en er is een gestandaardiseerde terugverwijsprocedure
 • Er is een gecombineerd obstetrisch-diabetologisch spreekuur dan wel vaste logistieke afspraken
 • Er wordt op gestructureerde wijze individuele dieetbegeleiding gegeven
 • Er is een structurele overlegvorm binnen het multidisciplinair behandelteam, bijvoorbeeld voor/nabespreking van patiënten
 • De patiënten worden structureel geïnformeerd over de inhoud van de zorg, de betrokken disciplines en specialisten en diens verantwoordelijkheden
 • Het patiëntaanbod is voldoende om praktische expertise te verkrijgen en te kunnen onderhouden
Voeg toe aan printlijst