Diagnostische Fase

Direct na de diagnose worden ziektegeschiedenis, leefstijl en de algehele conditie in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt aan de hand van actuele richtlijnen het individueel risicoprofiel bepaald. Dit risicoprofiel wordt in belangrijke mate bepaald door het vast te stellen cardiovasculaire risico alsmede aanvullend gediagnosticeerde nefro- en retinopathie en voetproblemen.

In overleg met de patiënt worden vervolgens de individuele behandeldoelen (streefwaarden) en een medisch behandelplan opgesteld. Bij de formulering staat de eigen inbreng van de patiënt centraal. Om de patiënt deze inbreng in het behandelplan te kunnen laten hebben, wordt een educatie-traject doorlopen.

Voeg toe aan printlijst