Zwangerschap en bevalling

De behandeling en begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling dient bij een preconceptionele Diabetes Mellitus (PDM) in de tweede lijn te geschieden. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn:

  • (Aanleren van) zelfcontrole van de bloedglucosewaarden en interpretatie van de gemeten waarden
  • Aanwezigheid van een communicatiestructuur voor het monitoren van de bloedglucose dagcurves die de patiënte maakt
  • Aanwezigheid van een overlegstructuur tussen gynaecoloog en verloskundigen in de eerste en tweede lijn
  • Aanwezigheid van een structurele verslaglegging en schriftelijke communicatie
  • Bevalling dient bij PDM altijd in een (poli-)klinische setting in de tweede lijn te geschieden
  • Bij macrosomie (foetale groeiversnelling) en/of bij insulinebehandeling dient de bevalling in de tweede lijn te geschieden, omdat in die setting bloedglucosecontroles bij de neonaat optimaal uitgevoerd kunnen worden en vanwege mogelijke complicaties bij de bevalling
Voeg toe aan printlijst