Data voor kwaliteitsinformatie

De gegevens uit de e-Diabetes Kernset dienen in ieder geval in de eerste lijn in het zorgproces te worden geregistreerd en uitgewisseld tussen alle relevante zorgverleners. In de eerste lijn wordt de registratie al door HIS-sen en KIS-sen gefaciliteerd. Een belangrijke eerste stap op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van betrouwbare patiënteninformatie tussen alle relevante zorgverleners, inclusief de patiënt zelf. In ziekenhuizen is het echter vaak nog niet mogelijk de e-Diabetes Kernset te registreren. Alle inspanningen van zorginstellingen, verzekeraars, belangenverenigingen en individuele zorgverleners dienen er op gericht te zijn registratie van de e-Diabetes Kernset en daadwerkelijke uitwisseling van de informatie uit deze set, zo snel als mogelijk te realiseren.
Ten behoeve van de specifieke doelgroep van vrouwen met DM 2 die zwanger willen worden of zijn kan de e-Diabetes Kernset worden aangevuld met de volgende specifiek voor deze doelgroep te registreren gegevenss:

Preconceptionele zorg:

 • Bij insulinegebruik middels CSII: berekening koolhydraat-insulineratio en correctiefactor
 • HbA1c*
 • Foliumzuurgebruik
 • Beroep

Zorg tijdens de zwangerschap:

 • Prenatale diagnostiek (o.a. GUO bij 20 weken)
 • Echoscopie voor foetale groei
 • Bij insulinegebruik middels CSII: berekening koolhydraat-insulineratio en correctiefactor
 • HbA1c*
 • Gegevens omtrent monitoring bloedglucosewaarden
 • Gegevens rond de voorlichting over bevalling en kraambed
 • Gegevens rond de voorlichting over borstvoeding
 • Gegevens over de bewaking werk-zwangerschap-gezondheidsrisico’s
 • Afspraken over en gegevens omtrent monitoring retinopathie bij 30 weken
 • De communicatie huisarts/verloskundige/andere zorgverleners is protocollair vastgelegd
 • Verslaglegging zwangerschap

Zorg na de zwangerschap:

 • Meting neonatale glucose maximaal één uur na geboorte
 • Grootte kind
 • Gegevens omtrent ondersteuning borstvoeding
 • Verslaglegging bevalling
 • Retinopathie monitoring tussen drie en zes maanden
 • De communicatie huisarts/verloskundige/andere zorgverleners is protocollair vastgelegd
 • Schriftelijke melding aan huisarts m.b.t. noodzaak van schildklier- en retinopathiescreening

*Zoals beschreven in de e-Diabetes Kernset.

Voeg toe aan printlijst