Bij wie?

De huisarts vervult bij diagnosestelling en verwijzing een centrale rol. Bij verdenking op diabetes is het van het grootste belang een kind direct en met spoed te verwijzen naar een kinderdiabetesteam. Alertheid op verkeerde interpretatie van symptomen bij vooral jonge kinderen is daarbij geboden1.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de metabole toestand binnen uren kan verslechteren en uitmonden in een levensbedreigende keto-acidose2.

  • Kinderen die in aanmerking komen voor diagnostiek door de huisarts zijn: Kinderen waarbij er sprake is van dorst, polyurie, bedplassen na zindelijk worden, vermagering en/of vermoeidheid
  • Kinderen die in aanmerking komen voor nader onderzoek door de kinderarts zijn: Kinderen waarbij er sprake is van dorst, polyurie, bedplassen na zindelijk worden, vermagering en/of vermoeidheid en een at random plasma/capillaire bloedsuiker van > 11.1 mmol/l (veneus bloed: > 10 mmol/l). Het monster wordt niet nuchter afgenomen.

Kinderen met symptomen en een éénmalige (middels een goed uitgevoerde bepaling verkregen) verhoogde bloedsuiker dienen direct en met spoed verwezen te worden naar een kinderarts. De verwijzing gaat gepaard met een telefonisch contactmoment tussen huisarts en kinderarts.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Van Munster HE, Noordam C, Voorhoeve PG et al. Ketoacidose bij kinderen na late diagnose van diabetes mellitus type 1.Ned Tijdschr Geneeskd. 2011, 155:A3039.

Voetnoot 2

Vanelli M, Chiari G, Ghizzoni L et al. Effectiveness of a prevention program for diabetic ketoacidosis in children. An 8-year study in schools and private practices. Diabetes Care 1999:22:7-9.

Vanelli M, Chiari G, Lacava S et al. Campaign for diabetic ketoacidosis prevention still effective 8 years later. Diabetes Care 2007:30:e12.

Vanelli M. Education and public information: preventing diabetic ketoacidosis in Italy. Diabetes Voice 2007:52:39-41.