Ondersteuning medicatiegebruik

Voor een optimaal resultaat van de behandeling met medicatie is goede voorlichting en begeleiding noodzakelijk. Aandacht voor therapietrouw, medicatieveiligheid en de wisselwerking tussen diabetesmedicatie en koolhydraten is hierbij belangrijk.
In het kader van de ondersteuning in en begeleiding bij medicatiegebruik is er een aantal situaties die extra aandacht vragen en waarbij zo nodig de medicatie moet worden aangepast of bijzondere maatregelen genomen moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn braken, diarree, gastroparese, eetstoornissen, nierfunctiestoornissen, zwangerschap en zwangerschapswens, sport en bewegen en het gebruik van drink- en sondevoeding.

Uit vele bronnen (onder andere WHO, Nivel, Pharmo1) blijkt dat met name mensen met een chronische aandoening hun behandeling slecht volhouden hetgeen een negatieve invloed heeft op het ziekteproces en het ontstaan van complicaties. Bij medicatieveiligheid wordt gekeken naar suboptimaal medicijngebruik in de zin van bijwerkingen, interacties, minder gewenste (combinaties van) middelen en niet voldoen aan behandelrichtlijnen.

Periodieke evaluatie van de medicatie, begeleiding en een zorgvuldige gegevensoverdracht behoeven speciale aandacht. Bij volwassenen vervult de huisarts bij de bewaking van het totale medicatiepakket van een patiënt de coördinerende, centrale rol. De voorschrijver is verantwoordelijk voor hetgeen wordt voorgeschreven, de apotheker voor hetgeen ter hand wordt gesteld. De apotheker kan op verzoek van de voorschrijver informatie over afgeleverde medicatie verstrekken in kwantiteit en kwaliteit. Via de elektronisch opgeslagen gegevens in het patiëntendossier kunnen patiënten met mogelijk suboptimaal medicijngebruik worden gesignaleerd.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

http://www.rivm.nl/preventie/geneesmiddelen/therapietrouw