Uitgangspunt voor goede diabeteszorg

De NDF richtlijnen en de meest recente NIV richtlijn(modules) blijven uitgangspunt voor goede diabeteszorg voor volwassenen met diabetes type 1. Voor het leveren van goede diabeteszorg is een aantal componenten van zorg nodig:

  • Een goede, in protocol vastgelegde, (organisatie)structuur
  • Een beschrijving van het proces (is alles gedaan en gemeten wat gedaan en gemeten moet worden)
  • Het resultaat (hoe goed is het gedaan)

Per onderdeel zijn criteria vast te stellen, waardoor een checklist ontstaat. Het is belangrijk dat patiëntenvertegenwoordigers betrokken worden bij het vaststellen van deze criteria. Zowel de diabeteszorggroep/het multidisciplinair behandelteam die de zorg levert, als de externe beoordelaar (regionale coördinator, ziektekostenverzekeraar) kunnen aan de hand van die lijst de kwaliteit van zorg meten. Aan de hand van de stand van zaken (eerste meting, nulmeting, vervolgmeting) kunnen afspraken gemaakt worden met het behandelteam voor het volgende jaar (resultaatverplichting). Tevens kunnen resultaten van behandelteams onderling vergeleken worden. Factoren die de kwaliteit beïnvloeden komen bij deze werkwijze vaak boven tafel en in overleg met de zorgverzekeraar kan beoordeeld worden hoe belemmerende factoren kunnen worden weggenomen.

Voeg toe aan printlijst