Afstemming partijen buiten de zorg

Ten behoeve van de sociale integratie dienen ouders, in samenwerking met het kinderdiabetesteam, afspraken te maken met de school, Buiten Schoolse Opvang (BSO), kinderdagverblijf en sportvereniging over de wijze waarop omgegaan moet worden met het kind met diabetes1,2,3. De teamleden van deze organisaties die betrokken zijn bij het kind moeten vertrouwd zijn met de basisprincipes van diabetes en de acute problemen die zich kunnen voordoen. Ze dienen zich bewust te zijn van hun zorgplicht en dienen het kind of de jongere met diabetes een veilige (leer-)omgeving te bieden, waarbij de eindverantwoordelijkheid te allen tijde bij de ouders blijft.

Daarnaast dienen ze, evenals de ouders en de kinderen, rechtstreeks toegang te hebben tot zorg via de 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Zo nodig kunnen extra financiële middelen aangesproken worden zoals het Persoons Gebonden Budget (PGB) en eventuele steun in natura door thuiszorg om bovenstaande zorg te faciliteren. Wetgeving moet ervoor zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot school ongeacht een eventuele medische aandoening. Via de politiek moet geijverd worden voor wetgeving zoals in Zweden, waarbij handelingen die soms nodig zijn te verrichten (zoals glucose meten en of insuline toedienen), worden gezien als thuiszorg handelingen in plaats van gezondheidszorg handelingen.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Danne T. Diabetesbehandeling kinderen op school ondermaats. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2008, 152:243.

Voetnoot 2

Richtlijn voor de behandeling van kinderen en tieners met diabetes op basis van de ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines. 2006-2007.

Voetnoot 3

National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health and the National Collaborating Centre for Chronic Conditions July 2004 Type 1 diabetes: diagnosis and management of type 1 diabetes in children, young people and adults. 2004.