Reguliere en laboratoriumcontroles

Vier maal per jaar vindt spuitplaatsen onderzoek, bloeddruk bepaling en gericht aanvullend onderzoek plaats en wordt, op basis van de meest recente richtlijnen, educatie gegeven over voeding, glucoseregulatie,  bewegen en de verschillende aspecten van zelfcontrole. Ook is er aandacht voor psychosociale problematiek en kwaliteit van leven. Jaarlijks worden de uitvoer van zelfcontrole en de functionaliteiten van de gebruikte bloedglucosemeter in relatie tot het functioneren van de patiënt geëvalueerd conform de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard1.

Gedurende het jaar worden er minstens twee HbA1c metingen gedaan. Daarnaast wordt eenmaal per jaar en zo nodig vaker de eiwituitscheiding in de urine (AER) en het vetspectrum bepaald, dit in verband met het vroegtijdig onderkennen en detecteren van chronische complicaties. Diabetes gerelateerde aandoeningen zoals schildklieraandoeningen, coeliakie en bijnier insufficiëntie dienen bij elk patiënt vastgelegd te zijn en gevolgd te worden volgens de bestaande richtlijnen. Oogheelkundige- en voetcontrole vindt jaarlijks plaats volgens de richtlijnen3.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

NDF Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting (2017)

Voetnoot 3

Netwerkrichtlijn Diabetische Voet, 2017