Diabetes zorg

Het multidisciplinair behandelteam is er, onder verantwoordelijkheid van de internist, verantwoordelijk voor dat de volgende aspecten in de voorlichting en behandeling zijn opgenomen en worden geregistreerd:

  • Bloedglucoseregulatie met regelmatige meting van de HbA1c-waarde1
  • Het voorkomen van ernstige hypoglykemieën
  • Monitoring van de bloedglucoseregulatie door middel van bloedglucose dagcurves
  • Individuele dieetbehandeling
  • Leefstijladviezen
  • Bewaking werk-zwangerschap-gezondheidsrisico’s
  • Monitoring van retinopathie, in samenwerking met de oogarts
  • Diabetologisch beleid bij bevalling
  • Diabetologisch beleid na de bevalling en in het kraambed, waaronder lactatie, aanpassing van insulinedosering en intensievere zelfmanagementondersteuning in verband met verhoogde kans op hypoglykemieën
Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Conform de meest recente netwerkrichtlijn Diabetes en Zwangerschap